Thomas Tvivlaren - Startsida

tisdag, mars 16, 2010

Bea T-Rex Justitia - Demokratidinosaurie
Yttrandefriheten mår bäst när den nyttjas. Kommentera!

Bea T-Rex Justitia - Demokratidinosaurie och justitieminister. Bild: GameWallpapers.com

Madame Beatrix Justitia har i dagarna tagit föraktet för rättssystemet och demokratin till nya rekordnivåer. Regeringens lagförslag innebär nämligen att ungdomar under 15 år skall få drogtestas utan föräldrars medgivande. Av denna anledning så finner jag det inte rimligt att spela vidare på sadoepitetet.

Ursäkta mig sadister!


En människa med sadistisk läggning agerar medvetet och kontrollerat. Dessutom anammar sadisten i regel ett underförstått regelverk som bygger på ömsesidig respekt och stoppkontroller såsom överenskomna ord. När partnern, masochisten, känner att det går för långt så nyttjas ordet som en stoppkontroll och på så sätt avbryts den sexuella leken innan den går överstyr. Det kan givetvis tänkas att Alliansen och Beatrice Ask hade tänkt sig "vi kan inte jaga en hel ungdomsgeneration" som en sådan slags stoppkontroll. Problemet blir ju då att medan hela jämrans folket skriker så fortsätter ändå sadismen.

Jag har insett att det är orättvist mot sadister att associeras med Ask. Detta föranleder för övrigt min initiala slutsats.

Madame Beatrix Justitia är död


Justitieminister Asks beteende ser alltmer ut som det man borde kunna ha förväntat sig av en köttätare av fornhistorisk tid. Som en köttätande best i en charkuteributik glufsar hon i sig inte bara delikatessdiskens innehåll utan även själva disken, en bit av inredningen och 3/4 av personalen. Det ser inte bra ut. Inte minst mot bakgrund av att det bara fanns en anställd. Som dessert inser en och annan kund att dålig timing med mathandlandet bör undvikas. På vägen ut från butiken svänger Ask med den 3-meterslånga och väldiga svansen så att grannbutikerna får en ofrivillig Gevaliastund:I brist på ursäkt rapar justitieministern irriterat.

Demokratiförakt går nämligen hand i hand med bristande folkvett.

Länge leve Bea T-Rex Justitia!


Madame Beatrix Justitia finns inte mer. Madame Beatrix Justitia byggde nämligen på ansatsen att det fanns medvetenhet och logiskt tänkande bakom den politiska och PR-stylade skruden. Så var inte fallet. Ty även om stödet för FRA-lagen, Ipred, datalagringsdirektivet skulle kunna tolkas som baserat på medvetenhet och logik - ur ett demokratisadistiskt perspektiv - så visar nyliga yttranden på att det istället handlar om impuls och reflex. Där är en människa. Glufsa! Mätt.

Madame Beatrix Justitia är död.

Länge leve Bea T-Rex Justitia!

Bea T-Rex och "alla dömda"


Döm om min stora förvåning för justitieministern hävdar sig kunna lyssna. Hon påtalar nämligen följande som respons på om det är rimligt att drogtesta ungdomar under 15 år utan föräldrars medgivande:

Alla dömda man träffar säger 'varför var det ingen som reagerade tidigare?' Och jag vill att man även utan föräldrarnas tillstånd ska kunna fatta beslut om ett drogtest. Det är det förslaget vi har lagt fram, säger justitieminister Beatrice Ask.


Alltså, "alla dömda" har uttalat sig. "Alla dömda" har lyssnats på. "Alla dömda" undrar varför ingen reagerade?

Jag håller helt med om tanken att det är extra viktigt att snabbt åstadkomma ett orsaks- och verkanssamband för unga brottslingar. Det bör rimligtvis inte få ta år mellan det att ett brott begås, brottet uppklaras och domstolar utmäter straff.

Men bör ungdomar under 15-år behandlas som brottslingar pga bruk av droger? Vilken drogterapeutisk skola stödjer sig justitieministerna på när hon anammar integritetskränkning av underåriga? Vilken människo- och demokratisyn vilar hon sitt resonerande mot?

Den bedrägliga retorik justitieministern använder sig av undviker helt enkelt att föra på tal att den reaktion som "alla dömda" hävdar uteblivit, inte nödvändigtvis innebär selektiva, godtyckliga och integritetskränkande polisingripanden. Retoriken blir inte mindre konstig med tanke på att polisen konstant hävdar sig ha resursbrist. Är det då verkligen lämpligt att överföra mera ansvar på denna, av flera skäl, redan ansträngda samhälleliga funktion?

Hur tänker egentligen Bea T-Rex?

Att döma av retoriken så hävdar jag bestämt att det kan föreligga viss muntorrhet (inte munterhet) hos Bea T-Rex själv.

Bea T-Rex glufsar integritet


Lagrådet har uttalat sig negativt om regeringens lagförslag. Man anser dels att det är integritetskränkande att tvinga någon att kissa medan en främmande människa tittar på. Dels hänvisar man även till proportionalitetsaspekten, dvs att det normala straffet för eget bruk av narkotika brukar stanna vid dagsböter, och följaktligen står integritetskränkningen inte i proportion till brottet.

Detta får vår dinosaurie till justitieminister att göra en regelrätt tankevurpa:

Men jag delar inte den bedömningen, därför att syftet med att kunna ta reda på om en väldigt ung person brukar droger är att kunna ge rätt stöd och behandling. Det handlar ju inte om vilket straff det är för brottet riktigt.


Gör ni samma tolkning som jag så säger alltså justitieministern att ändamålet helgar medlen. Integritetskränkt? Bea T-Rex lyssnar inte på det örat. Polisen som batongförsedd socialassistent? Bea T-Rex lyssnar inte på det örat heller.

Bea T-Rex Justitia är en dinosaurie och dinosaurier lyssnar inte på potentiella munsbitar.

Bea T-Rex Justitia agerar på impuls och glufsar reflexmässigt i sig integritet.

Bea T-Rex hjärta Hornstull Hooligans


Händelsen med hur Jesper Nilsson behandlades av Hornstull Hooligans i det s.k. gategate har väckt stor uppmärksamhet och upprördhet bland gemene man. Jag har skrivit om händelsen i följande inlägg:

Den bananmonarkiska rättsstaten
Hornstull Hooligans kommer ut ur grottan
Hornstull Hooligans - Kampsång
Hornstull Hooligans - Förebilder

Händelsen har gjort att lagar som möjliggör godtycke och oansvarigt agerande av vår poliskår har ifrågasatts. Det är av yttersta vikt att den demokratiska intentionen efterlevs även i praktiken och detta har lett till insikten att lagar som kan nyttjas som svepskäl à la "är du muntorr" ifrågasätts.

Bea T-Rex är dock av en helt annan åsikt och jag tror inte det beror på att hon aldrig nyttjar tunnelbanan. Att lagrådet uttryckligen ifrågasätter det lämpliga i att poliser skall kunna hota yngre 13-14-åringar med drogtester biter inte alls på vår juridiska dinosaurie:

Och skulle det vara så att någon polis använder möjligheten att utföra drogtester när det inte är befogat, då får vi hantera det i särskild ordning. Så det tycker jag inte heller är något argument.


Finns det något argument som biter på en dinosaurie? Det känns som att det precis som för hennes fornhistoriska förebilder krävs en större naturkatastrof för att argumentera med Bea T-Rex.

Det justitieministern säger är ju faktiskt att incidenter som den som drabbade Jesper Nilsson är något som går att rycka på axlarna åt. Skitsamma! Shit happens? För vad menar hon med att "hantera det i särskild ordning"?

Problemet är ju just att ett hanterande, dvs en konsekvens som hindrar fortsatt felaktigt agerande, i princip omöjligörs när polisen har lagunderstödd auktoritet och dessutom kan åberopa "muntorrhet" och storlek på pupiller för ett gripande. Hela historien med Hornstull Hooligans visar på att om inte Jesper Nilsson haft sinnesnärvaro och civilkurage nog att filma det som hänt så hade Nilsson själv suttit illa till i det rättsliga efterspel som ännu inte är avgjort. Hornstull Hooligans motanmälde reflexmässigt (än en gång detta dinosauriebeteende) för att se till att den dagens munsbit, dvs Jesper, skulle förstå hur landet ligger. När dinosaurier är hungriga ska det ätas. Lunchen ska knipa käft!

Även Bea T-Rex är hungrig.

Även demokratin är en munsbit.

Bea T-Rex valfläskar


Om nu någon missat det så vill jag förtydliga att i höst är det val till Riksdagen. Bea T-Rex har definitivt inte missat detta. Ty Alliansens agerande ser alltmer ut som en populistisk anpassning till det parti som de flesta etablissemangspartier nämner med avsky men de facto rullat ut mattan för genom att själva agera populistiskt lite för länge och lite för aktivt. Sverigedemokraternas valkampanj, för det är Sverigedemokraterna jag avser, sponsras därmed indirekt av de etablissemangspartier som gör en travesti av vår demokrati. Följande står att läsa på SD:s hemsida:

SD löser allt med nationalistisk politik. Bild: Sverigedemokraterna

Nu vet vi alltså att det är en nationalistisk politik som Bea T-Rex representerar. Åtminstone enligt Sverigedemokraternas definition. Åtminstone enligt Alliansens och Bea T-Rex Justitias agerande.

Populism och opportunism är normalt sett äcklande och visande på demokratiförakt.

Populism och opportunism som bygger på dehumanisering och demokratisk nedmontering är avskyvärd!

Andra skriver: Amanda Brihed, Bloggokrati, Bromma Socialdemokrater, ConnyT, Gerdaus skolblogg,
Hornstull & världen, Humblebee.net, Lars-Erick Forsgren, Liberal och långsint, Lucky, Per Pettersson, Pezster, Svensk Myndighetskontroll, Tango för enbenta, Scaber Nestor, Scaber Nestor, Silvertörne, Svensk Myndighetskontroll, Svensson, Yami och pandorna

Läsvärt: Svensson bankar med rätta på skrämselpropaganda. Jinge är inne på samma spår. Badlands Hyena spinner vidare på kungahusets P-böter och kräver besked från SlösO. Mitt I Steget noterar nysvenska. Anders Widén undrar vem som var terroristen och försöker även samla ihop sitt författande. Henrik Alexandersson meddelar att Obama alltjämt går copyrightlobbyns ärenden. Slutligen skriver Ershag om att straffa kunder.

Etiketter: , , , , , , ,

Yttrandefriheten mår bäst när den nyttjas. Kommentera!
Skrivet av Thomas Tvivlaren @ 15:01

#: Kommentar från Blogger Björn Felten, 2010-03-16 16:08

NEJ NEJ NEJ! Jag tyar inte mer!

Snälla Thomas, du får inte hålla på på detta vis, jag får ju inte tid över till några andra bloggar -- och framför allt inte till min egen.

Jag ägnar så mycket tid åt att läsa din blogg, att jag nästan inte hinner med något annat.

Och jag kan ju inte bara ytligt skumma igenom dina bloggposter, som jag nu är tvungen att göra med nästan alla andra i min RSS-läsare, för då vet jag att jag kommer att missa en massa godbitar.

Snälla snälla, kan du inte ransonera ditt ketchupsprut åtminstone en liten, liten aning, så att vi, dina mest trogna anhängare, kan få lite andrum? :)

 

#: Kommentar från Blogger Thomas Tvivlaren, 2010-03-16 16:18

@Björn Felten: Ingen pardon. Jag ligger månader efter i uppslagskön...

Funderar allvarligt på att införa kontrollfrågor så jag säkerställer mina läsares minutiösa läsande trots mina ljusårslånga inlägg. ;)

För övrigt är det hemskt det där med att skumma igenom och missa saker. Just därför jag övergivit min RSS-läsare. Jag har favoriter, gör stickprov då och då lite överallt och nyttjar informationsnav som Knuff, Piratpartiet Live etc. Med den strategin räknar jag med att åtminstone täcka in 10% av allt vettigt som skrivs. :)

Sedan uppmuntrar jag givetvis också inlänkar och direkta propåer (läs det här för böfvelen!) för den som verkligen vill bli läst.

Tack förresten!

 

#: Kommentar från Blogger Björn Felten, 2010-03-16 16:35

Jaja, det är bara till att bita ihop tills vidare alltså. Inte 17 klarar du av att hålla den här takten så länge till, det vore ju fullständigt övermänskligt!

Lägger man till det att du, på grund av usel bloggprogramvara(?) är tvungen att fara omkring som ett skållat troll och lägga upp manuella trackbacks, så *kan* du helt enkelt inte fortsätta så här utan att bli utbränd inom kort?

Jag noterade för övrigt att du möttes av kalla handen från Jinge. Ditt försök till manuell trackback där blev censurerad ("Bloggreklam undanbedes.") Inte helt oväntat -- landets värsta twingly-hora vill bara ha, aldrig ge.

Men så länge du bara fortsätter att ge, så njuter naturligtvis alla vi läsare för fullt. :)

 

#: Kommentar från Blogger Thomas Tvivlaren, 2010-03-16 16:41

@Björn Felten: Nej, det blir väl stötvis i sedvanlig ordning men för stunden så har jag bra flyt. Märker dock hur lätt det är att hamna i stiltje. En rätt lugn vecka nyligen kunde mycket väl ha blivit hur-länge-som-helst. :)

Men har några uppslag till som måste realiseras och sedan får vi se.

Jasså Jinge är sådan han. Skumt beteende måste jag säga. Det är ju inte direkt som att man förlorar på länkar hur man än vrider och vänder på det. Framförallt har jag ju ingen trackbackfunktionalitet längre (Haloscan lades ned) så ur perspektivet ära bloggkodex blir det knepigt...

Tack igen broder!

 

#: Kommentar från Anonymous Michael Gajditza, 2010-03-16 16:59

Jag är så oändligt trött på att integritetskränkarna ständigt talar om syftet och fullständigt skiter i såväl kort- som långsiktiga konsekvenser.

Lika trött är jag på deras infantilt indolenta sätt att argumentera. Jag är faktiskt inte FÖR att barn ska knarka bara för att jag tycker att man ska skydda deras integritet mot statens kisskontrollanter.

Bra skrivet förresten....:-)

 

#: Kommentar från Blogger Thomas Tvivlaren, 2010-03-16 17:11

@Michael Gajditza: Jag delar din leda och trötthet.

Jag är också gruvligt besviken på den tredje (eller fjärde) statsmakten som inte tar sitt ansvar. Det ingår inte bara i pressfrihetens ansvar att referera och följa samhällsdebatten (och inte ens det upplever jag att man gör med bravur...FRA-lagen ligger alltjämt färskt i minnet). Man måste även värna demokratin aktivt. Det var väl Svante Nycander som tog mycket aktiv ställning för yttrandefriheten en gång i tiden.

Det finns ju uppenbarligen saker som går att ta ställning för även idag (tänker återkomma till det framöver) men man gör inte många knop vad gäller detta. I brist på andra ord som ger rättvisa så upplever jag en stor feghet hos pressen. Man sitter still och bryr sig mest om att garantera sina intäkter...på kort tid.

Tack för uppskattning!

 

#: Kommentar från Blogger David, 2010-03-16 17:25

Muntorrhet och utvidgade pupiller? Vad fan gör man när det är en biverkning av ens receptbelagda mediciner? Jag hoppas att du överdriver...

 

#: Kommentar från Blogger Thomas Tvivlaren, 2010-03-16 17:39

@David: Har du missat Tuggarnas fantastiska inlägg?

Här är filmklippet (hack och upprepningar beror på att polisen tvingade Jesper ta bort filmen och företaget som återskapade inte fick ihop ursprungsfilmen).

Kommentaren om "muntorr" är ca 2:18 in klippet.

 

#: Kommentar från Blogger David, 2010-03-16 17:51

Jag får väl strunta i att gå ut på stan i fortsättningen då...

Jag trivs i och för sig rätt bra med att sitta hemma vid datorn och nörda loss.

Diablo Swing Orchestra är föresten underbar, den har gått sisådär en fem varv per dag sedan jag fick skivan.

 

#: Kommentar från Blogger Thomas Tvivlaren, 2010-03-16 18:20

@David: Så illa hoppas jag inte det är. Hornstullsnutarna är ett praktexempel på rötägg men kåren i övrigt är förhoppningsvis inte fullt lika obehagliga (även om jag är övertygad om att kårandan jämte lagstiftning underbygger den här typen av beteenden).

DSO var verkligen bra. Har också lyssnat på dem mycket sedan upptäckten. :)

 

#: Kommentar från Blogger Thomas Tvivlaren, 2010-03-16 18:26

@David: Ett annat exempel på polisstatens närmande. Dock i USA.

 

#: Kommentar från Blogger Beelzebjörn, 2010-03-19 17:17

Jag instämmer med min namne ovan - du verkar vara inne i en grymt produktiv fas... men fortsätt spruta ketchup hämningslöst för all del.

^^

Snodde din bild, apropå allas vår favoritminister, förresten.

 

#: Kommentar från Blogger Thomas Tvivlaren, 2010-03-19 19:48

@Beelzebjörn: Tackar och det är ju inte direkt brist på inspiration med tokkärringar som vårt åderbråck till justitieminister i regeringen.

 

#: Kommentar från Blogger Mannan, 2010-03-21 00:42

Tack för en av årets bäst satta rubriker såhär långt.

 

#: Kommentar från Blogger Thomas Tvivlaren, 2010-03-21 01:00

@Mannan: Tack så mycket för uppskattning. Det är om några sekunder - peppar, peppar - på gång en ny rubrik och ett nytt inlägg. Förhoppningsvis faller även detta i smaken! :)

 

#: Kommentar från Blogger Mannan, 2010-03-21 19:15

*fniss* ska genast posta en länk till din sajt till en av tjejerna på Fattiga Riddare. Hon kommer ÄLSKA bilden av rexen!

 

#: Kommentar från Blogger Thomas Tvivlaren, 2010-03-21 20:21

@Mannan: Sharing is caring... ;)

 
Laddar...